Online Booking

Online Booking

Contact Us

จะรถเล็กหรือรถใหญ่ ก็มั่นใจได้ในคุณภาพที่คุ้มราคา

ราคาเริ่มต้นของรถรับจ้างประเภทต่างๆ

รถกะบะเริ่มที่
900 บาท
รถ6ล้อเริ่มที่
2,500 บาท
รถ10ล้อเริ่มที่
4,000 บาท

มั่นใจได้ในบริการของ PDK LOGISTICS

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานขนส่งสินค้ากว่า 10 ปี

ทีมงาน

ให้บริการด้วยทีมงานรถที่คลอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

ตรงต่อเวลา

ไม่ว่าจะขึ้น หรือจะลง เราเน้นความตรงต่อเวลา

ความรับผิดชอบ

ให้บริการด้วยความรับผิดชอบต่อสินค้าของลูกค้า

รถที่มีให้บริการ

Feature Image 1

รถกะบะ

น้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน 2 ตัน

รถกะบะตู้ทึบ, รถกะบะคอก

Feature Image 1

รถ 6ล้อ

น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 7 ตัน

รถ6ล้อคอก ธรรมดา, รถ6ล้อคอก จัมโบ้, รถ6ล้อตู้ทึบ, รถ6ล้อเฮียบ (มีเครน)

Feature Image 3

รถ 10ล้อ

น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน

รถ10ล้อคอก, รถ10ล้อตู้ทึบ, รถ10ล้อเฮียบ (มีเครน)

เช็คราคารถรับจ้างฟรี

เพียงกรอกข้อมูลข้างล่าง เพื่อเช็คราคารถที่คุณต้องการใช้งาน หรือสอบถาม Hotline: 095-748-0949 email: cs@pdklogistics.com

Contact Us

ผู้ให้บริการ

Latest Post

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.